L’Acadèmia Axioma és un espai on els nens i joves trobaran tot el que necessitin per aprendre a gust i millorar el seu rendiment acadèmic. A Axioma creiem en l’eficàcia d’ensenyar d’una manera personalitzada, dinàmica i propera.


Prenem com a model la teoria constructivista de l’ensenyament i aprenentatge basant-nos en grans autors del camp de la psicologia i l’educació com Piaget, Bruner i Vygotsky.


Seguint aquesta vessant, Axioma parteix de dues premisses:

A través de programes personalitzats, agrupaments ajustats, assessorament i orientació psicopedagògica, volem que els nostres alumnes puguin adquirir i reforçar els coneixements propis de la seva etapa educativa i, alhora, desenvolupar al màxim les seves habilitats i capacitats.


A més, també oferim programes per a adults que vulguin reprendre els seus estudis o formar-se en matèries específiques.