- Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

- Tractament de les dificultats d’aprenentatge.

- Programa de treball sistemàtic de les diferents àrees del llenguatge.

- Programa de treball logopèdic. 

- Programa de treball sistemàtic de les matemàtiques i el raonament.

- Conducta i motivació escolar.

- Tècniques d’estudi aplicades a la pràctica.

- Atenció i assessorament a les famílies.

- Orientació i assessorament acadèmic i professional.

- Diagnòstic, intervenció i assessorament psicopedagògics.